ศูนย์ติดแก๊สรถยนต์ LPG NGV
ได้มาตราฐานขนส่ง
Home ราคาติดตั้งแก๊ส ราคาติดตั้งแก๊สรถยนต์ energy versus gasitaly ac
E-mail
บริษัท สหพัฒน์พงศ์ปกรณ์ จำกัด 02-9442089
LPG
ระบบหัวฉีด ยี่ห้อชุดแก๊ส
ราคาติดตั้ง การรับประกัน
ราคาปกติ ราคา
โปรโมชั่น
ประกันอะไหล่ ประกัน
อัคคีภัย
ประกัน
เครื่องยนต์
ประกันความ
เสียหายฯ
ต่อบุคคล
Navo Tech 26,000 23,000 1-2 ปี 1 ล้าน = 1 ปี 2 แสน = 1 ปี 1 แสน = 1 ปี
3 สูบ PRO 28,500 25,500 1-2 ปี 1 ล้าน = 1 ปี 2 แสน = 1 ปี 1 แสน = 1 ปี
PREPIUM 31,900 28,900 2 ปี 1 ล้าน = 1 ปี 2 แสน = 1 ปี 1 แสน = 1 ปี
4 สูบ PRO 29,500 26,500 1-2 ปี 1 ล้าน = 1 ปี 2 แสน = 1 ปี 1 แสน = 1 ปี
PREPIUM 33,500 29,900 2 ปี 1 ล้าน = 1 ปี 2 แสน = 1 ปี 1 แสน = 1 ปี
OBD II
41,500 37,500 2 ปี 1 ล้าน = 1 ปี
2 แสน = 1 ปี
1 แสน = 1 ปี
6 สูบ OBD 50,500 45,000 2 ปี 1 ล้าน = 1 ปี 2 แสน = 1 ปี 1 แสน = 1 ปี
8 สูบ OBD
60,500 55,000 2 ปี
1 ล้าน = 1 ปี
2 แสน = 1 ปี 1 แสน = 1 ปี
4 สูบ ECO **22,900 **19,900 2 ปี 1.5 ล้าน = 3 ปี 5 แสน = 1 ปี 1 ล้าน = 1 ปี
MINI **25,900 **22,900 2 ปี 1.5 ล้าน = 3 ปี 5 แสน = 1 ปี 1 ล้าน = 1 ปี
OBD 33,400 29,900 2 ปี 1.5 ล้าน = 3 ปี 5 แสน = 1 ปี 1 ล้าน = 1 ปี
OBD Premium 40,500 36,900 2 ปี 1.5 ล้าน = 3 ปี 5 แสน = 1 ปี 1 ล้าน = 1 ปี
6 สูบ OBD 43,000 39,000 2 ปี 1.5 ล้าน = 3 ปี 5 แสน = 1 ปี 1 ล้าน = 1 ปี
OBD Premium 51,500 46,500 2 ปี 1.5 ล้าน = 3 ปี 5 แสน = 1 ปี 1 ล้าน = 1 ปี
8 สูบ 55,000 49,000 2 ปี 1.5 ล้าน = 3 ปี 5 แสน = 1 ปี 1 ล้าน = 1 ปี
4 สูบ 27,500 24,500 2 ปี 1 ล้าน = 1 ปี - -
6 สูบ 35,000 31,000 2 ปี 1 ล้าน = 1 ปี - -
8 สูบ 53,500 48,000 2 ปี 1 ล้าน = 1 ปี - -
4 สูบ Stage 200 27,500 24,500 1 ปี - - -
Stage 4 ECO 29,500 26,500 1 ปี - - -
Stage 4 Plus 30,500 27,500 1 ปี 1 ล้าน = 1 ปี 2 แสน = 1 ปี 2 แสน = 1 ปี
Stage 300 ISA2 33,500 29,900 1 ปี 1 ล้าน = 1 ปี 2 แสน = 1 ปี 2 แสน = 1 ปี
Stage 300 Premium 39,500 35,000 1 ปี 1 ล้าน = 1 ปี 2 แสน = 1 ปี 2 แสน = 1 ปี
6 สูบ Stage 300 ISA 41,500 37,000 1 ปี 1 ล้าน = 1 ปี 2 แสน = 1 ปี 2 แสน = 1 ปี
Stage 300 Premium 43,500 39,000 1 ปี 1 ล้าน = 1 ปี 2 แสน = 1 ปี 2 แสน = 1 ปี
8 สูบ 53,500 48,000 1 ปี 1 ล้าน = 1 ปี 2 แสน = 1 ปี 2 แสน = 1 ปี
140 HP 20,500 18,000 1 ปี - - -
140-210 HP 22,500 20,000 1 ปี - - -
LPG หัวฉีด ดีเซล
Blue Power
39,500 35,000 1 ปี 5 แสน = 1 ปี - -
**ชุดแก๊สหัวฉีด Versus รุ่น ECO และ Mini ไม่ร่วมรายการของแถม 6 รายการ**
**บัตรที่ร่วมรายการ กรุงเทพ, กสิกรไทย, KTC, กรุงศรีเซ็นทรัล, กรุงศรี HOMEPRO

**กรณีเพิ่มเติม ติดตั้งแก๊ส LPG**
เปลี่ยนขนาด
ถังแคปซูล
เปลี่ยนเป็นถังโดนัท
(วาล์วใน)
เปลี่ยนเป็นถังโดนัท
วางด้านล่าง (วาล์วนอก)
36 ลิตร
1,000
33 ลิตร
1,000
42 ลิตร
3,000
42 ลิตร
1,000
42 ลิตร
1,000
44 ลิตร
3,000
58 ลิตร (ยาว,อ้วน)
1,000
46 ลิตร
2,000
51 ลิตร
4,000
64 ลิตร
1,500
52 ลิตร
2,000
59 ลิตร
4,500
65 ลิตร
1,500
58 ลิตร
3,000
62 ลิตร
5,000
68 ลิตร
1,500
71 ลิตร
4,000
71 ลิตร
5,500
75 ลิตร
1,800
 
76 ลิตร
1,800
96 ลิตร
2,000
97 ลิตร
2,000
60 ลิตร Energy Reform
1,000
 
วางถังแคปซูลด้านล่าง
48-58 ลิตร
เปลี่ยนเป็นถังโดนัท (วาล์วใน)
Energy ประกัน 5 ปี ผลิตไทย
เปลี่ยนเป็นถังโดนัท (วาล์วนอก)
Energy ประกัน 5 ปี ผลิตไทย
ดัดปลายท่อ, ชุดเสริมวางล่าง
2,000
42 ลิตร
3,500
58 ลิตร
4,200
เปลี่ยนหม้อพัก
4,500
54 ลิตร
3,900
ย้ายพักไอเสีย
3,500
 
วางหน้ายางอะไหล่
3,000
 
เพิ่มถังแคปซูล
ใบที่ 2
เปลี่ยนเป็นถังโดนัท (วาล์วใน)
Energy ประกัน 15 ปี นำเข้า
เปลี่ยนเป็นถังโดนัท (วาล์วนอก)
Energy ประกัน 15 ปี นำเข้า
36 ลิตร
10,000
43 ลิตร
4,600
56 ลิตร
6,500
42 ลิตร
10,000
52 ลิตร
5,000
63 ลิตร
7,000
58 ลิตร
12,000
53 ลิตร
5,000
66 ลิตร
7,500
64 ลิตร
13,000
57 ลิตร
5,500
73 ลิตร
8,000
75 ลิตร
13,500
60 ลิตร
6,000
69 ลิตร
6,500
71 ลิตร
6,500
Last Updated on Thursday, 20 March 2014 02:13
 
viagra generika compra viagra vendo viagra on line cialis vente en ligne köpa viagra receptfritt cialis generique suisse köpa viagra apoteket viagra zu kaufen levitra prezzo in farmacia viagra recept